#3 RasPIma: Deployment RC-1

 

 RasPIma

Release candidate 1

Rok 2020 se nám chýlí ke konci, tak přináším poznatky z první instalace a oživení celého systému v ostrém prostředí domu. Celý projekt RasPima dělám ve svém volném čase, který mi vyplňují i mé dvě ratolesti (3 a 9), tak proto ty odmlky jsou delší 🙂 Nicméně bych zde chtěl uvést koncepci celého systému, úskalí, problémy … atd.

Hardware - koncepce

Koncepce celého systému je založena na principu hvězdice, která umožňuje snadnější správu, přehlednost, ladění ...

Ideální instalace konceptu je v nově postaveném domě, nikoliv ve starším … ale poradíme si … 

Při dřívější rekonstrukci jsme již s obdobným projektem počítal a tak jsme do zdí postupně instaloval UTP Cat. 5/6 kabely, ať už pro připojení zabezpečovacích čidel, tak i různých senzorů a soustřeďoval je do jednoho centrálního místa – technické místnosti. Nicméně ne vždy to bylo realizovatelné a tak v jistých místech domu bylo nutné instalovat malé rozvodny, tzv. exp. board. Jedná se svorkovnice, na nichž jsou přivedeny signály I2C sběrnice, GPIOs, napájení a GND. Z těchto “exp. board” jsou dále připojeny čidla do dalších částí domu.

V mém konceptu jsou celkem 3, což je dáno umístěním (1.patro) a vzdáleností (Altán, bazén, skleník). Bohužel se ukazuje, že vzdálenost je hodně ovlivňující faktor pro přenos signálu do jednoho centrálního bodu, ale o tom až později.

Exp. board” vypadají takto :

Nesmíme však zapomenout na mozek celého systému, kterým je Raspberry PI 3 propojený na centrální desku, kde jsou vyvedeny přípojná místa GPIOs, I2C, … výstižně ji nazývám “mother board”.

Fotky jsou pořízeny ještě ze stále ladícího procesu (work in progress) … připojování čidel, testování, trasování …

Software - koncepce

OS Rasbian, MySQL, PHP, Python.

Načítání hodnot z čidel DS18B20 a DS18B20wp zajišťuje systém OWFS a intervalově zapisuje data do “/mnt/1-wire” a “/mnt/2-wire”. Taktéž hodnoty z čidel DHT22 jsou scriptem (Python+bash) intervalově zapisovány obdobně do “/mnt/gpio_dht22”.

Naměřené hodnoty si načítá script “Sensor_read” (Python, Cron), který vše ukládá do databáze MySQL, odkaď si jej ostatní aplikace načítají pro svojí potřebu.

Centrální řídící služba “Nextion_service” (Python), hlídaná procesem “Watchdog”, aby stále běžela, zajišťuje veškerou komunikaci s bezdotykovým ovládacím display-em Nextion a spouští následné scripty (např. forecast, relays …).

Stav projektu
RasPIma 75%

Další krokem je testování v ostrém režimu, odladění dalších bug-ů, připojení dalších čidel …

V příštím příspěvku už uvedu nějaké schémata zapojení …

MarasGuru
Designer, Webmaster

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *